Endret: 7 jul 2019     Opprettet: 16 des 2013

Når du skal flytte inn eller ut

Velkommen til oss i Sameiet Lisa Kristoffersens Plass! Husk å være varsom når du flytter inn og ut av leiligheten. Du har selv ansvar for at sameiet ikke påføres skader.

Heisdøren må ikke under noen omstendighet blokkeres fysisk! Heisen holdes åpen ved å dekke til sensoren ved heisdøren med en tape-bit. Reparasjon av heisen er meget kostbart.

Transport av møbler og andre gjenstander gjennom dører, i heis og trappeoppgang må foregå på en skånsom måte. Dørpumper skal ikke frakobles, men dører kan holdes åpne ved hjelp av kiler.

Styret vil holde den enkelte økonomisk ansvarlig for skader som påføres sameiet.

Spørsmål? Kontakt styret på adressen lisakristoffersensplass@hotmail.com.