Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 3 jul 2013

Bruk av svalgangene

Svalgangene er til bruk for adkomst til leilighetene, til felles fritidsbruk og en arena for kontakt med naboene. All bruk av svalgangene må skje innenfor rimelige rammer.

Svalgangene skal ikke brukes til oppbevaring av private gjensander. Det betyr for eksempel at sykler skal plasseres i sykkelboden, at sportsutstyr må stå i egen leilighet eller bod, og at man heller ikke skal tørke klær på svalgangene. Styret aksepterer at barnevogn som brukes daglig plasseres utenfor egen dør så lenge denne ikke er til hinder for passering, og de minste barna har også anledning til å plassere sykkelen sin her.

På utspringene planter vi blomster hver vår. Her er det også anledning til å plassere ut cafébord/-stoler, og ta en kaffe eller prate med naboen. Utspringene tilhører imidlertid sameiet og må ikke disponeres på en måte som gir preg av privat eierskap.

Alle i sameiet anmodes om å holde området utenfor sin egen inngangsdør fri for sand, gress og lignende. Om vinteren setter vi pris på at man feier bort snøen utenfor sin egen dør. Vi oppfordrer også alle til å ta inn aviser som blir liggende. Røyking bør ikke skje på svalgangene og det er strengt forbudt å grille her.