Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 17 des 2013

Bestilling av nøkler

Systemnøkkel til sameiet kan rekvireres hos styret, som bestiller nøkkelen hos Trioving. Styret må ha en skriftlig henvendelse fra seksjonseier evt. dens fullmektig.

Nøkkelen sendes som postoppkrav.

Styret bestiller ikke nøkkel etter anmodning kun fra leietaker.

Henvendelsen sendes styret på adressen lisakristoffersensplass@hotmail.com

Nøkkel til leiligheten

Nøkkel til den enkelte seksjon må eier/leietaker selv besørge.

Nøkkel til strømavlesningsrommet

Nøkkelen til strømavlesningsrommet er en såkalt OLU-nøkkel (Oslo Lysverk

Undersentral), og kan kjøpes over disk hos de aller fleste låsesmeder. Denne kan ikke bestilles hos styret.

Portåpner til garasjen

Dersom du trenger portåpner til garasjen, bestilles denne hos Norport

Deretter sender du en beskjed til styret om at portåpneren må kodes. Dette gjøres for tiden av styret i Voldsløkka Park.

Portåpneren skal ikke ligge i bilen. Dette øker risikoen for fremtidige innbrudd i garasjeanegget dersom du selv har innbrudd i bilen din.