Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 26 mai 2015

Avfallshåndtering

Husholdningsavfall kastes i beholderne i avfallsrommet. Avfallet sorteres i grønne og blå poser og vanlige handleposer før det kastes. Det er egne beholdere for papir og papp i avfallsrommet. Alle andre typer avfall skal leveres til Renovasjonsetaten.

Matavfall legges i grønne poser, plast i blå poser. Annet restavfall legges i vanlige handleposer. Knytt igjen posene med dobbel knute for å unngå at noe faller ut. Men i tilfelle det skulle skje, for eksempel i gang/trappeoppgang, håper vi dere vil rengjøre etter dere.

Bruk den beholderen som har mest plass, slik at ikke posene faller ned på gulvet. På den måten kan vi i fellesskap holde avfallsrommet ryddig.

Grønne og blå poser får du gratis i alle matvarebutikker, bl.a. Kiwi. Les mer om kildesortering på denne nettsiden. Her finner du bl.a. en detaljert oversikt over hva som skal leveres hvor.

Gjenstander, farlig avfall, glass, metall, tekstiler etc. leveres på kommunens returpunkter, miljøstasjoner og gjenbruksstasjoner. Nærmeste returpunkt for glass og metall finner du i Moldegata, rett over gaten fra Bjølsenhallen/Meny.

Bentsehjørnet minigjenbruksstasjon i Bentsebrugata 11c er den stasjonen som ligger nærmest oss. Les mer om hva slags avfall de tar imot, og når de har åpent, på denne siden. Se også kommunens nettsider om avfall og gjenvinning.

Det koster mye å leie inn vaktmester eller et spesialfirma for å rengjøre avfallsrommet. Dersom dette skulle bli nødvendig, vil kostnaden blir likt fordelt på alle beboere. Gjenstander som plasseres på avfallsrommet vil bli fjernet av vaktmesteren, og den som har satt dem der, vil bli fakturert for kostnadene.

Vi håper at alle vil bidra til å opprettholde et rent og sunt miljø!

Se også sameiets husordensregler, § 4.