Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 23 des 2013

Årshjul

Her følger en kort oversikt over styrets/sameiets/forretningsførers faste aktiviteter:

Måned

Aktivitet

Januar

Valgkomiteen innstiller styremedlemmer for kommende periode

Februar

Regnskapsmøte

Mars

Årsmøte

Konstituering av nytt styre

April

Vårrengjøring

Planlegging av dugnad

Mai

Dugnad over to dager

Planting av blomster

Juni

 

Juli

 

August

Planlegging av høstens aktiviteter

September

 

Oktober

Budsjettplanlegging

November

 

Desember

Regnskapsavslutning