Endret: 11 feb 2021     Opprettet: 3 jul 2013

Garasjesameiet

Garasjeanlegget er organisert som et eget sameie - Bergensgata 26 Garasjesameie - med egne vedtekter og eget styre. Gårdsnr.: 522, bruksnr. 1, org.nr. 988 979 325. Anlegget benyttes av beboere både i vårt sameie og i nabosameiet Voldsløkka Park.

Styret består av to representanter fra sameiet Voldsløkka Park og to fra sameiet Lisa Kristoffersens Plass. Styreleder skal i oddetallsår være styrelederen for Voldsløkka Park og i partallsår være styrelederen for Lisa Kristoffersens Plass.

Lisa Kristoffersens Plass har styrelederen i garasjesameiet fram til årsmøtet i 2021. Evt. spørsmål til styret kan derfor sendes til adressen lisakristoffersensplass@hotmail.com.

Årsmøtet holdes innen utgangen av april måned.

Det er tilrettelagt for lading av lading av elbil og hybridbil i garasjen. OBS: Det er ikke lov å lade ved å koble strømkabel til noen av stikkontaktene i garasjen. Dette vil belaste sameiets felles strømnett, og det øker brannfaren.

Kun den som eier eller leier plass kan parkere.

Det er forbudt å parkere enhver form for kjøretøy i garasjen dersom du ikke eier eller leier garasjeplass. Feilparkerte kjøretøy vil bli fjernet.

Det er gode muligheter for gateparkering i området, særlig i Moldegata og Stavangergata (beboerparkering).

Portåpner til garasjen

Dersom du trenger portåpner til garasjen, bestilles denne hos NASSAU-Norport.

Deretter sender du en beskjed til styret om at portåpneren må kodes. Benytt da adressen lisakristoffersensplass@hotmail.com.

Portåpneren skal ikke ligge i bilen. Dette øker risikoen for fremtidige innbrudd i garasjeanegget dersom du selv har innbrudd i bilen din.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene for garasjesameiet faktureres én gang i året, separat fra de øvrige fellesutgiftene.