Endret: 10 feb 2020     Opprettet: 3 jul 2013

Garasjesameiet

Garasjeanlegget er organisert som et eget sameie - Bergensgata 26 Garasjesameie - med egne vedtekter og eget styre. Gårdsnr.: 522, bruksnr. 1, org.nr. 988 979 325. Anlegget benyttes av beboere både i vårt sameie og i nabosameiet Voldsløkka Park.

Styret består av to representanter fra sameiet Voldsløkka Park og to fra sameiet Lisa Kristoffersens Plass. Styreleder skal i oddetallsår være styrelederen for Voldsløkka Park og i partallsår være styrelederen for Lisa Kristoffersens Plass.

Voldsløkka Park har styrelederen fram til årsmøtet i 2020. Evt. spørsmål til styret kan derfor sendes til adressen voldslokkapark@hotmail.com.

Årsmøtet holdes innen utgangen av april måned.

Det er tilrettelagt for lading av lading av elbil og hybridbil i garasjen

Kun den som eier eller leier plass kan parkere.

Det er forbudt å parkere enhver form for kjøretøy i garasjen dersom du ikke eier eller leier garasjeplass. Feilparkerte kjøretøy vil bli fjernet.

Det er gode muligheter for gateparkering i området, særlig i Moldegata og Stavangergata.

Portåpner til garasjen

Dersom du trenger portåpner til garasjen, bestilles denne hos Norport.

Deretter sender du en beskjed til styret om at portåpneren må kodes. Benytt da adressen lisakristoffersensplass@hotmail.com.

Portåpneren skal ikke ligge i bilen. Dette øker risikoen for fremtidige innbrudd i garasjeanegget dersom du selv har innbrudd i bilen din.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene for garasjesameiet faktureres én gang i året, separat fra de øvrige fellesutgiftene.