Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 2 jul 2013

Henvendelser til styret

Henvendelser til styret skal helst gjøres skriftlig. Du kan bruke postkassen ved inngangen eller sende en e-post til:

lisakristoffersensplass@hotmail.com

Korte spørsmål eller andre forespørsler som ikke behøver styrebehandling vil bli besvart så snart som mulig etter at de er mottatt. Andre henvendelser vil normalt besvares etter første styremøte etter at henvendelse er mottatt.

Styremøter avholdes ca. én gang pr. måned.

Se forøvrig egen side vedr. vaktmester.

Henvendelser om feil og mangler på sameiets nettsider samt ønsker om ytterligere innhold på nettsidene kan sendes til samme adresse.