Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 17 jan 2016

Velkommen til sameiermøte

Årets sameiermøte holdes i Bjølsenhallen 3. mars 2016 kl. 18.00 – 19.30. Før møtet vil dere få en formell innkalling med sakliste. Forslag som ønskes behandlet må sendes inn senest 5. februar 2016. For å sikre effektiv og god behandling er det ønskelig at det går klart fram at saken ønskes behandlet i møtet, og at det formuleres et konkret forslag til vedtak. Forslag sendes 5548 Lisa Kristoffersens Plass SE v/OBOS Eiendomsforvaltning AS, Pb. 6668 St. Olavs plass, 0129 Oslo eller siren.skallist@obos.no.