Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 18 apr 2016

Tilbud - vannstoppventil

Som nevnt tidligere, har styret undersøkt ulike tilbud på montering av vannstoppventil for å sikre kjøkkenet mot vannlekkasjer. Vi anbefaler at det settes inn stoppekran og magnetventil under kjøkkenbenken på slangen for kaldtvann rett etter at slangen kommer ut av veggen. Deretter forgrenes det kaldtvann til kjøkkenkran, oppvaskmaskin, brannslange og varmtvannsbereder. Enhver vannlekkasje på kjøkkenet vil dermed automatisk stoppes, dersom det skulle samle seg opp vann under oppvaskmaskin, i kjøkkenbenk eller fra varmtvannsbereder.

PRIS PÅ TILBUD

fra Rørlegger og Bolig Konsulenten AS:

Totalt: 6.815,- INKL. MVA.

- Pris magnetventil enkel ½’’ med følerledning: 1.825,-

- Deler og rør til ombygging av kaldtvann med innsetting av magnetventil og stoppekran: 1.460,-

- Arbeid rørlegger: 3.530,-

- Ved behov for lengre følerledning (hvis f.eks. oppvaskmaskin står lengre unna) kommer denne i tillegg til: 333,-

Prisen forutsetter minimum 10 installasjoner totalt.

Arbeidsbeskrivelse:

For å komme til, må kjøkkenvannlåsen demonteres. Kaldtvannsledning til kjøkkenkran, varmtvannsbereder og brannslange må bygges om, og det settes inn magnetventil.

Følerledning legges ut, og kjøkkenvannlås remonteres. Systemet testes for lekkasjer og at automatisk stoppfunksjon fungerer.

Det forutsettes tilgjengelig stikkontakt for tilkobling av strøm til magnetventil.

Håper mange av dere vil være interessert i dette, da det øker sikkerheten mtp. vannlekkasjer. For mer info, kontakt styret på adressen lisakristoffersensplass@hotmail.com.