Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 22 sep 2016

Støy fra ladestasjon

Styret har mottatt klager fra beboere om støy fra ladestasjonene i rundkjøringen. Vi har fulgt opp dette, og kan meddele at den ladestasjonen som lager støy, vil bli skiftet ut innen kort tid.