Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 24 sep 2015

Rensing av sluk på terrasser

Denne meldingen gjelder dere som har terrasser i 6. etasje. Vi minner om at de som har leilighet hvor det er sluk, selv må selv passe på at disse er åpne og rengjort. (Klikk på tittelen for å lese mer)

Høsten 2010 ble det renset og montert luker over slukene på terrassene i 6. etasje. Flere av slukene var tette av løv og annen skitt på grunn av at det ikke var rengjort rundt slukene.

Konsekvensene av dette var at det sto vann langt opp under terrassebordene på de fleste balkongene. Heldigvis skjedde det ikke noen skade, som f.eks. lekkasje ned til leilighet under, og/eller inn til egen leilighet.

I 2011 ble beboerne i 6. etasje informert om at de som har sluk på terrassene sine, selv må passe på at sluk og sil rengjøres, at løv og annet som samler seg rundt sluk, fjernes jevnlig. Dette gjelder fortsatt.

Rengjøring av sil:

> Skru opp luken, som er festet med torksskruer

> Rengjør under terrassebordene med å bruke nal eller liknende

> Skru opp silen – den er festet med 2 umbrako-skruer

> Vask silens deler i bøtte

> Monter silen.

Vi anbefaler at det rengjøres hver vår og høst. Ellers bør en jevnlig sjekke om det har samlet seg løvblader og lignende som tetter sluket.

Siden ansvaret ligger på den enkelte beboer, vil styret ikke be vaktmester om å se etter at slukene ikke tetter seg.