Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 13 feb 2014

Omregulering av Bergensgata 41

Det foreligger planer om omregulering av Bergensgata 41 til bolig og næring (Kro-tomta på andre siden av Bergensgata).

Det er søkt om oppføring av to boligblokker på henholdsvis 6 og 8 etasjer sør for vår tomt

Se saksnr. 201306913 hos Oslo kommune.

Saken kan følges hos Plan- og bygningsetaten her og på Badebakken borettslags hjemmesider.

Badebakken borettslag, som grenser til tomten, har engasjert seg i saken som berørt nabo. Sameiet Lisa Kristoffersens plass, har sammen med nabosameiet vårt, Voldsløkka Park inngitt støtteskriv til Badebakken borettslags innspill i saken. Det er også inngitt støtteskriv fra Bjølsen borettslag.

Det er Arcasa arkitekter som søker om oppføring av boligblokkene.

Fremdrift:

I følge opplsyninger fra plan- og bygningsetaten vil planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i midten av februar 2014, med frist for bemerkninger på ca. 6 uker, dvs. slutten av mars 2014.

Ved offentlig ettersyn varsles bydelen, naboer, gjenboere, relevante interessegrupper, fagetater osv.

Deretter vil Plan- og bygningsetaten og forslagsstiller ha et bemerkningsmøte for å vurdere om planforslaget bør endres som følge av uttalelsene som har kommet inn.

Ut fra foreløpig beregnet fremdrift vil planforslaget oversendes byrådsavdelingen til politisk behandling i midten av juli 2014.