Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 27 apr 2015

Nye lamper i oppgangen

Nye sensorstyrte LED-lamper i oppgangen ble montert 21. april. Lampene bruker ca. 10 % av energien sammenlignet med lampene vi hadde før. De lampene var 11 år gamle. Levetiden til de nye LED-lampene er ca. 25 år. Dette er en stor investering, men den vil lønne seg etter ca. seks-sju år. På sameiermøtet 24.02.2015 fikk styret fullmakt til å innhente tilbud og sette i gang med å bytte ut lampene, innenfor en kostnadsramme på kr 100 000. Nå er de altså på plass.