Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 14 mai 2015

Ny Securitas-avtale

Ny avtale med Securitas er undertegnet og trådte i kraft 01.04.2015, i samsvar med vedtak på sameiermøtet 24.02.2015. Dette er en beredskapsavtale som innebærer at beboerne selv kan ringe og tilkalle vekter ved behov, eksempelvis ved festbråk, uønskede hendelser osv. Det er dermed slutt på fast, daglig patruljering. Den nye avtalen koster kr 18.000 i året. I tillegg belastes kr 990 for hver utrykning.