Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 26 okt 2015

Fjerning av løse gjenstander fra parkeringsplass

Styret og Garasjesameiet ber alle påse at parkerte biler ikke stikker ut fra oppmerkede plasser i garasjen. Det er kommet inn klage fra beboere på at det er vanskelig å parkere når biler står utenfor oppmerkingen. Styret ber om at det ikke plasseres sykler, hengere til sykler, bildekk, kasser og andre løse gjenstander på parkeringsplassen i garasjen, da dette også medfører ekstra brannfare. Løse gjenstander skal oppbevares i egen kjellerbod. Mvh Styret og Garasjesameiet