Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 17 jan 2016

Fjerne snø

En påminnelse nå når det har kommet en god del snø: Husk å fjerne snø på balkongen jevnlig. Dersom det samler seg opp mye snø, kan den senere bli til harde klumper av snø og is som kan falle ned og treffe mennesker og biler.