Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 4 jun 2016

Endring av felleskostnader fra juli

Det er tidligere vedtatt at felleskostnadene i sameiet skulle økes med 5 prosent fra 1. januar 2016. Men pga. en systemfeil hos OBOS Eiendomsforvaltning ble ikke økningen lagt inn da giroene for første halvår ble sendt ut. Økningen i felleskostnader for første halvår vil derfor bli krevd inn som et engangsbeløp i juli. Når det gjelder utgifter til Canal Digital, er det krevd inn for mye i første halvår. Som vi har informert om tidligere, har styret reforhandlet avtalen med Canal Digital, slik at månedsbeløpet er redusert. Også dette vil bli korrigert i andre halvår. OBOS har beklaget dette på det sterkeste, og sendt ut et brev til alle seksjonseiere, datert 1. juni.