Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 4 jun 2016

Branninstruks på plass

Som kjent hadde Norsk Brannvern befaring hos oss 13. og 19. april i år. Som en del av avtalen med dem, har vi nå fått en branninstruks for vårt sameie, som er hengt opp på oppslagstavlen ved postkassene. Her finner du nyttige råd om hva du skal gjøre dersom brannalarmen går. Vi anbefaler deg å lese brannintruksen.