Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 6 apr 2016

Befaring - bedre brannsikkerhet

For å bedre brannsikkerheten hos oss, har styret inngått en avtale med selskapet Norsk Brannvern. De vil komme på befaring hos oss onsdag 13. april mellom kl. 17.00 og 21.00. Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden, vil de komme tilbake tirsdag 19. april mellom kl. 17.00 og 21.00. Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. De vil teste og bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av brannslukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter. Ved spørsmål, vennligst kontakt styret på adressen lisakristoffersensplass@hotmail.com eller Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32 27 35 28 (mellom kl. 09.00 og 15.00).