Endret: 16 okt 2016     Opprettet: 18 jun 2015

Bedre orden i avfallsrommet

Av og til minner avfallsrommet vårt om en svinesti. Det er ikke bra! Styret ber om at dere alle bidrar til å holde det ryddig og rent der.

Til tider kan avfallsrommet se ut slik: Alle beholdere er fulle, pappesker og papir er stablet i høyden og oppå beholderne, mye faller ned på gulvet. Søppelposer legges i den beholderen som er nærmest døren, selv om det ledig plass i de andre, den nærmeste beholderen er overfylt, slik at lokket ikke går igjen, poser faller ned på gulvet, posene er ikke knyttet skikkelig igjen (husk dobbel knute!), og søppel flyter ut over gulvet. Da er det like før rottene lokkes opp fra kloakken…

Det er vel ingen av oss som bor her, som ønsker at det skal være slik. Og for å unngå slike tilstander, må vi alle ta et felles ansvar. Vi må alle gjøre vårt for at avfallsrommet er ryddig. Er det fullt i beholderne, så er det fullt. Da får du vente med å kaste avfall til de er tømt. Gjenstander som lamper, puter, plankebiter osv. skal heller ikke hensettes i avfallsrommet, dette blir stående til vi må be vaktmesteren om å kjøre det til en avfallsstasjon for sameiets regning.

Søppelhåndtering utgjør en betydelig andel av dine felleskostnader. Som beboer har du et ansvar for at kostnadene ikke øker unødvendig, noe de kommer til å gjøre når vi får ekstra utgifter til renhold i avfallsrommet.

Reglene er enkle å følge. Se plakater som er slått opp i avfallsrommet, og se mer informasjon på denne nettsiden

http://www.lisakristoffersensplass.no/default.aspx?aid=9155825

Dersom noe er uklart, kan du kontakte styret på adressen lisakristoffersensplass@hotmail.com eller legge en lapp i postkassen ved inngangen.

Vi ønsker et mer hygienisk og trivelig bomiljø. Håper du vil bidra til det!