1 mar 2018

Velkommen til årsmøte

Sameiets årsmøte holdes tirsdag 6. mars 2018 kl. 18.00 i Bjølsenhallen. Innkalling med sakspapirer er sendt ut.

Innkallingen inneholder årsrapport og regnskap for Lisa Kristoffersens Plass SE. Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale- og stemmerett. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.

På årsmøtet blir årsrapport og regnskap for 2017 gjennomgått. Styret vil orientere om planene for å bytte ut callinganlegget. Vedtektene skal også endres. Til slutt skal det velges styre.

Velkommen!