22 des 2020

Tips til god orden i søppelrommet

Har du handlet mye på nett i det siste? Er det mye papp og annet avfall som skal ut av leiligheten? Her er noen tips, slik at søppelrommet kan være ryddig.

Har du handlet mye på nett i det siste? Er det mye papp og annet avfall som skal ut av leiligheten? Her er noen tips, slik at søppelrommet kan være ryddig.

Søppelrommet vårt har begrenset plass. Vi må alle gjøre vårt beste for at det skal være ryddig og se OK ut der. Søppelposer som har falt ned på gulvet er ikke pent å se på.

  • Bruk den beholderen som har mest plass. Det er ikke så lurt å kaste søppelposene i en allerede full beholder rett innenfor døren…

  • Pappemballasje skal brettes sammen, slik at den ikke opptar mer plass enn nødvendig. Andre skal også ha plass til sitt…

  • Det er ikke tillatt å kaste andre ting enn alminnelig husholdningsavfall i søppelrommet. Tidligere har vi sett flere eksempler på at det er kastet ting som i stedet skulle vært levert til en gjenbruksstasjon. Dette kan være større gjenstander i metall eller plast, persienner osv. Det er også levert gjenstander som inneholdt olje som rant ut i rommet.

Følger vi disse rådene, kan vi sammen greie holde avfallsrommet ryddig. Vi ønsker ikke at felleskostnadene skal øke som følge av ekstrautgifter til søppelhåndtering.

Les gjerne paragraf 4 i Husordensreglene, og det vi skriver om temaet på Vibbo. Du finner det under Temaer og Avfall.

Dette er paragraf 4:

Enhver forsøpling av eiendommens fortau, ganger, trapper og fellesareal er forbudt. Alt husholdningsavfall skal pakkes inn og legges i egne avfallscontainere. Det er ikke tillatt å deponere annet en alminnelig husholdningsavfall i søppelrommet. Hvis det ikke er plass til avfallet i containerne skal det oppbevares i husstanden til containerne er tømt. Dersom èn container er full, benyttes den neste. Reduserer volumet på søppelet så godt som det lar seg gjøre før det kastes. Aviser, papp og papir skal kastes i særskilte containere. Emballasje utover vanlig husholdningsavfall skal ikke kastes i sameiets avfallscontainere. Beboerne henvises i denne sammenheng til kommunens gjenbruksstasjoner. For å unngå tilstrømning av skadedyr må søl omkring søppelkassene unngås og fjernes umiddelbart av ansvarlig part. Av samme årsak skal avfall ikke hensettes i fellesarealene eller utenfor egen inngangsdør. Aviser, reklame og lignende skal ikke bli liggende utenfor inngangsdørene.

Styret har myndighet til å besørge opprydning og avfallshåndtering dersom ovennevnte paragraf ikke overholdes. Kostnader i forbindelse med dette, vil bli belastet den/de sameier/e eller beboer/e det gjelder.