6 apr 2018

Styrevalg 2018 og endrede vedtekter

Etter årsmøtet 6. mars 2018 har sameiet følgende styre: Kjell-Åge Karlsen, valgt som styreleder for ett år, Ina Bergmann, valgt som styremedlem for to år og Eivind Molde (ikke på valg, ble valgt for to år i fjor). Som varamedlemmer for ett år ble Erik Onarheim Storm og Espen Sande valgt. Wenche Gangsø og Bjørn-Petter Finstad ble valgt som representanter i valgkomitéen for ett år.

I innkallingen til årsmøtet finner du bl.a. årsberetning og regnskap. Klikk her for å lese dette dokumentet. Protokollen finner du på denne siden.

På årsmøtet orienterte styret om planene for å bytte callinganlegg. Vedtektene ble vedtatt endret som følge av ny eierseksjonslov. De endrede vedtektene kan du lese på denne siden.

Du kommer i kontakt med styret ved å bruke postkassen ved inngangen eller ved å sende en e-post til: lisakristoffersensplass@hotmail.com.