26 jan 2017

Sameiermøte 1. mars

Årets sameiermøte holdes 1. mars. Meld fra dersom du har saker som du ønsker behandlet!

Forslag som en seksjonseier ønsker behandlet av sameiermøtet må være mottatt av styret senest 3. februar 2017.

For å sikre en effektiv og god behandling, må det

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av sameiermøtet
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstilleren anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget.

Eventuelle forslag merkes "5548 Forslag årsmøte" og sendes til:

5548 Lisa Kristoffersens Plass SE
v/OBOS Eiendomsforvaltning AS
Pb. 6668 St. Olavs Plass
0129 Oslo

eller siren.skallist@obos.no