Endret: 11 nov 2016     Opprettet: 7 nov 2016

Opprydding i sykkelboden

Det er trangt i sykkelboden og styrene i Voldsløkka Park og Lisa Kristoffersens Plass ønsker å foreta en ny opprydding nå før jul.

Alle sykler og lignende som står i sykkelboden får derfor på seg en gul postit-lapp og en info-lapp som gir tillatelse til å fjerne sykkelen, dette blir satt på alle syklene fredag 4. november. Du som ikke ønsker å få sykkelen din fjernet, må fjerne disse lappene innen onsdag 07. desember.

Styrene i Voldsløkka Park og Lisa Kristoffersens plass