31 des 2016

Nytt forsikringsselskap

Sameiet Lisa Kristoffersens Plass har inngått avtale med Nemi Forsikring om å forsikre byggene våre. Forsikringen omfatter den totale bygningsmassen til sameiet. Avtalen avløser den vi har hatt med KLP, og gjelder fra 01.12.2016.

Forsikringen dekker blant annet skader ifm. vann, brann, naturskader, skadedyr, hærverk/tyveri og lignende. 

Ved en eventuell skade er det viktig å gjøre følgende:

  • Meld fra til styret umiddelbart - lisakristoffersensplass@hotmail.com eller styrets postkasse
  • Ta gjerne bilder av skaden/skadeomfanget for å sikre raskere saksbehandling
  • Styreleder vil deretter følge opp saken direkte med Nemi


Vi minner om at det er viktig at hver enkelt beboer har tegnet innboforsikring. Dersom dette ikke allerede er gjort, vil Nemi kunne bistå med dette. Se kontaktinfo.

Alle beboere i sameiet vil kunne få gode, uforpliktende tilbud på sine private forsikringer. Det er ofte mye penger å spare.

Kontaktperson for Sameiet Lisa Kristoffersens Plass:
Martine Emilie Axten, næringsrådgiver
Telefon: 40 55 18 59
E-post: martine.axten@nemiforsikring.no

Se også www.nemiforsikring.no

(Denne informasjonen er formidlet fra Nemi Forsikring)