9 nov 2017

Nytt callinganlegg

Styret planlegger å bytte ut callinganlegget i sameiet. Det vi har nå, fungerer ikke godt nok.

Sameiet har hatt det samme callinganlegget helt fra bygget stod ferdig i 2004. Det er i dårlig stand, og fungerer ikke alltid som det skal. Styret er i gang med å hente inn tilbud fra leverandør med tanke på å sette i gang arbeidet snarest mulig. Finansieringen av dette tas over drift, og med oppsparte midler.