12 sep 2019

Nytt boligprosjekt i Bergensgata

I det siste har det pågått omfattende rivningsarbeid rett over gaten fra vårt bygg. Siste vegg ble revet i går, og nå klargjøres området for to nybygg og en fullstendig rehabilitering av den fredede fabrikkbygningen på hjørnet mellom Bergensgata og Moldegata. Om få dager starter salget av leiligheter.

Prosjektet Dnamo består av tre bygg med til sammen 35 selveierleiligheter. Det kommer sju leiligheter i den gamle fabrikkbygningen (tidligere Norsk dynamoverksted), 28 leiligheter fordelt på to nybygg, ett inn mot Bergensgata og ett inn mot Moldegata. I fabrikkbygningen blir det dagligvarebutikk på gateplan.

Foreløpig plan går ut på at bygging og rehabilitering skal starte i 4. kvartal 2019, og at alt skal stå ferdig i løpet av første halvår 2021.

Les mer om prosjektet på disse sidene.