21 apr 2017

Nye strømmålere

Nå får vi nye automatiske strømmålere! De skiftes i løpet av helgen og mandag.

Hafslund Nett har engasjert Eltel til å skifte ut strømmålerne hos oss. Det skjer i tidsrommet kl. 07.00-20.00 i dag (21.04.2017) og mandag, og 08.00-18.00 på lørdag. Måleren er plassert i fellesområde, og du behøver derfor ikke være til stede.

Arbeidet fører til et strømbrudd som vil vare i ca. 20 minutter for hver strømmåler som skiftes ut. Om du opplever problemer med strømtilførselen etter målerbyttet, kan du ringe Hafslunds kundesenter på telefon 02100.

Etter at de nye målerne er tatt i bruk, slipper du å foreta måleravlesning mer. Les mer på Hafslunds hjemmeside.