15 apr 2017

Norsk Brannvern på befaring hos oss

Norsk Brannvern kommer tilbake til oss nå i april for å sjekke om brannsikkerheten er god nok. De vil komme på befaring onsdag 19. april mellom kl. 17.00 og 21.00. Dersom du ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden, vil de komme tilbake mandag 24. april mellom kl. 17.00 og 21.00.

Medarbeiderne fra Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. De vil teste og bytte batteri i røykvarslere og kontrollere brannslukkeren. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter. Før de kommer - se gjerne igjennom den oppfordringen vi i styret sendte ut etter forrige befaring!

Avtalen med Norsk Brannvern ble inngått i fjor. De hadde sine første befaringer hos oss 13. og 19. april 2016. Formålet med avtalen er å bedre brannsikkerheten hos oss. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere.

Har du spørsmål - foruten de som du kan stille direkte til de som kommer på befaring - vennligst kontakt styret på adressen lisakristoffersensplass@hotmail.com eller Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32 27 35 28 (mellom kl. 09.00 og 15.00).