12 mar 2019

Norsk Brannvern på befaring

Norsk Brannvern kommer innom hos oss denne måneden for å sjekke om brannsikkerheten er god nok. De vil komme på befaring mandag 18. mars 2019 mellom kl. 17.00 og 21.00. Dersom du ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden, vil de komme tilbake onsdag 3. april mellom kl. 17.00 og 21.00.

Medarbeiderne fra Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. De vil teste og bytte batteri i røykvarslere og kontrollere brannslukkeren.

Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter. Før de kommer - se gjerne igjennom den oppfordringen vi i styret sendte ut i fjor og i 2017.

Avtalen med Norsk Brannvern ble inngått i 2016. De har hatt befaringer hos oss i 2016, 2017 og i fjor. Formålet med avtalen er å bedre brannsikkerheten hos oss. Dette er en del av styrets arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere.

Har du spørsmål - foruten de som du kan stille direkte til de som kommer på befaring - vennligst kontakt styret på adressen lisakristoffersensplass@hotmail.com eller Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no.