15 mai 2017

Innsamling av farlig avfall og elektriske artikler

I perioden 30. mai til 6. juni kan dere levere inn farlig avfall og små, elektriske artikler i beholdere som utplasseres her hos oss.

Alle kan benytte seg av disse beholdere og vi håper at dere kan hjelpe med å sortere avfallet riktig. Sammen reduserer vi dermed utslippene av miljøgifter og utnytter ressursene i avfallet.

Renovasjonsetatens grå beholdere til innsamling av farlig avfall er utstyrt med kodelås.

Koden er 7051.

Beholderne skal holdes låst for å hindre at barn kommer til det farlige avfallet.

Vi må sortere avfallet etter at vi har hentet det, og det bruker vi mye tid på. For å kunne videreføre og utvikle tilbudet, håper vi dere kan hjelpe oss med å sortere avfallet.

Beholdere kommer til å romme en del gjennomsiktige plastposer. I disse plastposene håper vi dere kan sortere:

  • Sparkel, lim og akryl på tube
  • Lysstoffrør
  • Spraybokser (alle slags metallbokser med sprayventil, med unntak av fugeskum)

Det følger også med to bøtter:

En for småbatterier og en for alle typer lyspærer.

Når dere hjelper oss med å sortere avfallet, blir beholderne mer oversiktlige og enklere for oss å jobbe med. Dette bidrar også til at det blir tryggere for oss som jobber med avfallet.

MERK:

Alt farlig avfall skal leveres i tett emballasje og innholdet må fremkomme av emballasjen.

Vi har ikke lov til å ta imot eksplosiver (f. eks fyrverkeri), smittefarlig avfall (f. eks sprøytespisser) eller radioaktivt materiale.

Brukte malingskoster, malingsruller, malingsbrett, hansker og helt tom emballasje kastes som vanlig restavfall. Det er ikke farlig avfall.

Se også Renovasjonsetatens leveringsbetingelser for farlig avfall og sorteringsguiden for kildesortering, samt vår egen side om avfallshåndtering her i sameiet.


VENNLIGST SORTER

I PLASTPOSE:

  • Sparkel, lim og akryl på tube
  • Lysstoffrør
  • Spraybokser (alle slags metallbokser utstyrt med en sprayventil, med unntak av fugeskum)

I BØTTER:

  • En for småbatterier og en for alle typer lyspærer.


MERK:

Brukte malingskoster, malingsruller, malingsbrett, hansker og helt tom emballasje kastes som vanlig restavfall. Det er ikke farlig avfall.

Det er ikke lov til å kaste eksplosiver (f.eks. fyrverkeri), smittefarlig avfall (f.eks. sprøytespisser) eller radioaktivt materiale.

Det ønskes heller ikke klorin og salmiakk via denne ordningen. Det er fordi at klorin og salmiakk danner en giftig gass når de blandes sammen.

Alt farlig avfall skal leveres i tett emballasje og innholdet må fremkomme av emballasjen.

Takk for hjelpen og takk for at du kildesorterer!