6 feb 2019

Husk å rydde snø fra terrasser, Husordensreglene endret

Det har kommet mye snø i det siste, og vi ber beboere som har terrasse i sjette etasje om å sørge for at terrassen er fri for snø. Husordensreglene slår fast at de som bor i denne etasjen er forpliktet til dette.

Snøryddingen er nødvendig for å hindre at snø som smelter, lekker ned i leilighetene og gjør skade.

Husordensreglene ble endret i fjor, og de slår fast at det er den enkelte beboer som har ansvar for å følge opp dette.

§ 9 lyder slik:
Beboere som har terrasse i sjette etasje er ansvarlig for å holde terrassen fri for snø. Dette er nødvendig for å hindre at snø som smelter lekker ned i leilighetene med fare for å forårsake skade på bygningen.

Husordensregelene våre finner du på denne siden.

Har du spørsmål, kan du sende e-post til lisakristoffersensplass@hotmail.com, eller du kan legge en lapp i styrets postkasse.