7 jan 2019

Felleskostnadene øker

Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 6% fra 2019. Alle er varslet om dette i et skriv som ble sendt ut fra OBOS i desember 2018.

Det er flere årsaker til endringen.

  • Sammen med Voldsløkka Park og Bergensgata garasjesameie er det vedtatt å oppgradere kameraovervåkingen i garasje og kjellerareal. Dagens løsning tilfredsstiller ikke sameiets behov og er i ferd med å gå ut på dato.
  • El-bil-lading i garasjen. Dette var en sak på årsmøtet i Bergensgata garasjesameie og ble vedtatt der.
  • Økning av kommunale avgifter. Renovasjon øker med 8,8% og vann- og avløpsavgiften øker med 9,5%.
  • Generell prisstigning på varer og tjenester herunder forsikringspremie, vaktmester, renhold mv.

Canal digital regulerte prisene sine igjen inneværende år. Innkreving til dekning av denne tjenesten vil derfor øke med kr 22 fra 01.01.19. Styret jobber mot Canal Digital for bedre betingelser.

Nye giroer / krav i nettbank er tilsendt den enkelte i god tid før forfall.

Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense må du ta kontakt med banken din
for å endre denne.

Evt. spørsmål kan du sende lisakristoffersensplass@hotmail.com, eller du kan legge en lapp i styrets postkasse.