11 nov 2020

Felleskostnadene endres

Styret har nå avsluttet sitt budsjettarbeid for 2021. Her kan du lese om planene for neste år, og hvorfor felleskostnadene øker.

Planlagte arbeider for utearealet på fortau foran Kiwi er utsatt til 2021. Det har vært utfordrende å få akseptable tilbud på bordet og styret jobber videre med mulige firmaer som kan utføre ønskede arbeider. Planen her er å erstatte bark rundt trærne med steinplater og hardpakket single slik at det krever mindre vedlikehold og holder seg pent.

Styret vil befare vinduene ut mot Bergensgata med tanke på puss og maling etter behov. Dette for å øke levetiden på vinduene, da disse står utsatt til.

Det er nå fem år siden ventilasjonsanlegget ble renset. Styret ønsker å utføre ny rens, men det er hensiktsmessig å kjøre denne parallelt med nabosameiet av økonomiske hensyn. Med tanke på utearealer og mulig vedlikehold av flere vinduer, planlegger styret derfor å utføre rens i 2022.

Vi minner for øvrig om at den enkelte eier plikter å rense sin ventilator med jevne mellomrom for å holde denne ved like, og unngå oppsamling av matfett. Kontakt gjerne styret om du har spørsmål om dette.

Forsikringsbransjen har gitt signaler om at det vil komme reguleringer mot nærmere 10 % av premien. Styret har tatt høyde for dette i sitt budsjett.

Oslo kommune har i sitt budsjettforslag lagt opp til uendrede kostnader for renovasjon og en regulering av vann- og avløp med 1,5 %.

Øvrige tjenester sameiet benytter seg av forventes å bli prisregulert med 3 %.

På bakgrunn av dette har styret vedtatt å øke felleskostnadene med 10 % fra 01.01.21. Dette vil innebære en økning på mellom kr 141 og kr 271 per måned.

Innkreving til dekning av kabel-TV og internett vil reguleres opp med kr 13 fra samme dato for å imøtekomme forventet pris hos leverandør.

Nye giroer / krav i nettbank vil bli tilsendt den enkelte i god tid før forfall. Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense må du ta kontakt med banken din for å endre denne.

Med vennlig hilsen

Styret i Lisa Kristoffersens Plass SE