1 nov 2017

Endring av felleskostnader

Styret har nå avsluttet sitt budsjettarbeid for 2018. Vi vil herved informere om at det blir en mindre økning i felleskostnadene i 2018.

Vann- og avløpsavgiften forventes å øke med 5 %, renovasjon med 10 % neste år. Overgang til LED-lys har gitt de forventede besparelser over driften. Det planlegges å bytte ut callinganlegget i sameiet da dette er av eldre dato og i dårlig stand. Styret jobber i skrivende stund med å innhente tilbud fra leverandør for igangsettelse snarest mulig. Finansieringen av dette tas over drift og med oppsparte midler.

For å imøtekomme den generelle prisveksten og overnevnte kostnader, samt for å ivareta sameiets likviditet, har styret vedtatt å øke felleskostnadene med 3,5 % fra 01.01.18.

Avtalen sameiet har med Canal Digital er blitt prisregulert i 2017, og for å imøtekomme dette, blir andelen til dekning av denne tjenesten økt med kr 19 per måned.
Ny faktura sendes den enkelte.

Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense, må du selv endre dette i din nettbank, eventuelt ta kontakt med banken din for å få endret denne.

Evt. spørsmål kan du sende lisakristoffersensplass@hotmail.com, eller du kan legge en lapp i styrets postkasse.