5 okt 2018

Bedring av brannsikkerheten

I april i år ble det gjennomført årlig kontroll av brannsikkerheten i regi av Norsk Brannvern. Det ble sett på brannvarsling, brannslukning og rømningsforhold, og gitt enkle råd til beboerne.

I rapporten kom det frem at det stort sett er greie forhold i leiligheter og fellesareal, men det anbefales noen grep som vil øke brannsikkerheten betydelig.

Styret vil hermed informere om forbedringer hver enkel beboer bes gjøre i sin leilighet for å øke felles brannsikkerhet.

Røykvarsler i stue

I hht. "Forskrift om Brannforebygging" § 7 skal det være montert minst en røykvarsler i stua. Beboer/eier av en leilighet er selv ansvarlig for å sørge for at forskriftene oppfylles.

Vi oppfordrer alle som ikke har montert røykvarsler i stua per i dag til å ettermontere omgående.

Slokkeutstyr

Vi oppfordrer alle til få godkjent slokkeutstyr. Pulver/skumslokker må ha plombering og ikke ha gått ut på dato. 

Brannslangen må sjekkes for lekkasje.

Se også denne artikkelen fra i fjor.

Kontakt oss dersom du har spørsmål. Bruk lisakristoffersensplass@hotmail.com eller styrets postkassen ved inngangen.