Endret: 15 apr 2017     Opprettet: 26 jan 2017

Bedre brannsikkerhet

I april 2016 ble det gjennomført kontroll av brannsikkerheten i leiligheter og fellesområder i regi av Norsk Brannvern. Det ble sett på brannvarsling, brannslukning og rømningsforhold, samt gitt råd og tips til beboerne. I rapporten kom det frem at det er stort sett grei orden i leiligheter og fellesareal, men de anbefaler noen tiltak som vil øke brannsikkerheten betydelig. Styret vil hermed informere om forbedringer som hver enkelt beboer kan gjøre i sin leilighet for å øke felles brannsikkerhet.

Vi oppfordrer deg til å kjøpe inn og få montert optisk brannvarsler 

Det er i dag ionisk brannvarsler i leilighetene. Disse utløses raskt dersom det oppstår flammebrann, men bruker lengst tid på å varsle om den typen brann som er mest vanlig i boliger, nemlig ulmebrann. En optisk brannvarsler utløses raskere enn ionisk varsler ved ulmebrann. Derfor er det best å ha både ionisk og optisk varsler i leiligheten. Dessuten bør en ionisk varsler fornyes hvert tiende år.

OBS: Varsleren som er montert i leilighetene i dag er koblet opp mot den felles sentralen for Lisa Kristoffersens Plass og Voldsløkka Park, som er plassert i Voldsløkkas hovedoppgang. Sentralen viser hvilken leilighet det brenner i. Varsleren er ikke tilkoblet Brannvesenets sentral.

Brannslange og trommel må være korrekt montert under vasken

Vi anbefaler også innkjøp av brannteppe som kan brukes både til å slukke/kvele en brann og å beskytte mennesker mot varme. 

Styret ber deg om å rense kjøkkenvifte og avtrekkskanal over komfyren 

Gjør gjerne dette minst to ganger i året, da det samles mye matfett som kan føre til brann. Husk å vaske filteret i kjøkkenviften.

Styret ber deg om å sørge for fri ferdsel på rømningsveier, dvs. svalgang og trappeløp

Vi ber deg om å fjerne sykler, barnevogner og andre gjenstander på svalgang og i trapper. Bord og stoler kan stå på utstikkere. Det er kun lov med en barnevogn per leilighet og den skal plasseres slik at gangen er åpen for fri ferdsel til enhver tid. Dette er også understreket i husordensreglene. Vi ber samtidig om at planter fjernes fra trappeløp.

Gjør deg kjent med hvordan slokkeutstyret skal brukes og sørg for at det fungerer

Ta gjerne en liten brannøvelse på egen hånd, og sjekk at alle som bor i leiligheten vet hvordan brannslangen skal brukes.


Vi gjør oppmerksom på at hver leilighet er bygd som en branncelle. Det betyr at dersom det begynner å brenne i en leilighet, vil ikke brannen spre seg til naboleilighetene.

Vi håper du vil følge våre anbefalinger i dette skrivet. Sammen kan vi skape trygghet og sørge for minst mulig brannfare!

Kontakt oss dersom du har spørsmål. Bruk lisakristoffersensplass@hotmail.com eller styrets postkassen ved inngangen.