26 jan 2019

Årsmøte 4.mars

Sameiets årsmøte holdes mandag 4. mars 2019 kl. 18.00 i Bjølsenhallen. Forslag som ønskes behandlet, må være mottatt av styret 8. februar.

I forkant av årsmøtet vil du motta en formell innkalling som bl.a. inneholder årsrapport og regnskap for Lisa Kristoffersens Plass SE. Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale- og stemmerett. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.

Forslag som seksjonseiere ønsker behandet av årsmøtet, må være mottatt av styret senest 8. februar 2019. Det må gå klart fram at saken ønskes behandlet av årsmøtet, og det må formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.

Evt. forslag kan du sende til

5548 Lisa Kristoffersens Plass SE
v/OEF
Pb. 6668 St. Olavs Plass
0129 Oslo
eller
siren.skallist@obos.no.

Velkommen til årsmøte!