21 feb 2020

Årsmøte 27. februar

Sameiets årsmøte holdes torsdag 27. februar 2020 kl. 18.00 på klubbhuset ved Voldsløkka is- og landhockeybane i Stavangergata 32.

Alle seksjonseiere har for kort tid siden mottatt en formell innkalling som bl.a. inneholder årsrapport og regnskap for Lisa Kristoffersens Plass SE. 

Tidligere har alle eiere også fått et brev med informasjon om dato, og at forslag som man ønsket behandet av årsmøtet, ble sendt styret senest 7. februar 2020.

Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale- og stemmerett. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.

Vi håper at mange møter opp, og ønsker velkommen til årsmøte!