31 mai 2017

Åpent møte om de nye byrutene for sykkel

Bydelsadministrasjonen i Bydel Sagene har invitert Sykkelprosjektet i Bymiljøetaten til å komme og informere bydelens innbyggere og lokalpolitikere nærmere om planene for sykkelveinettet i bydelen, og da spesielt om de nye byrutene for sykkel.

Møtet vil finne sted onsdag 31.05 kl. 18:00 – 19:00 i Margarinfabrikken barnehage, i forkant av møte i bydelens miljø-, kultur- og byutviklingskomité.

Du finner mer informasjon om arrangementet på denne siden.

Vi håper dere har anledning til å delta på møtet for å få mer informasjon og få besvart eventuelle spørsmål.

(Denne informasjonen formidler vi fra Bydel Sagene.)